Urologia

Ecografia Urològica

És una prova mèdica que utilitza ultrasons que permeten que una màquina compongui mitjançant aquests ultrasons, imatges del cos.

La ecografia urològica serveix per buscar patologies en els ronyons, en la bufeta i en la pròstata, i per quantificar el residu postmiccional. De rutina no s’inclouen els testicles, solament si se sospita algun problema durant l’exploració genital.

Flujometria

És un procediment que consisteix a recollir diverses mesures durant la micció: flux màxim d’orina, temps fins al flux màxim, temps de flux i el volum d’orina buidat de la bufeta urinària. La prova es realitza en un lavabo independent amb un recipient urinari (en forma d’embut) que té un dispositiu de mesurament.

És el mètode bàsic d’estudi uro dinàmic que s’utilitza principalment en els homes per a la valoració de l’obstrucció del pas de l’orina a causa de la hiperplàsia benigna de pròstata.