Pneumologia

Espirometria Simple

La espirometria és una prova no invasiva que permet conèixer la funció pulmonar d’una persona. Consisteix a respirar per la boca a través d’un petit tub, i forçar la respiració per mesurar el flux aeri.

Espirometria Broncodilatadora

Què és la espirometria amb PBD?

Consisteix a mesurar els canvis que es produeixen en un paràmetre funcional després de l’administració d’una substància bronco dilatadora, per via inhalatòria, és a dir, per realitzar una PBD, un determinat subjecte ha de realitzar una espirometria abans i uns minuts després d’inhalar un bronco dilatador

Polisomnografia Respiratoria Ambulatòria

És una tècnica que consisteix en el registre simultani durant les hores de somni de diferents senyals fisiològics com l’activitat cerebral, el ritme cardíac, el flux aeri buconasal, els moviments respiratoris, el roncat, l’activitat muscular, la posició corporal, la quantitat d’oxigen en la sang i els moviments dels ulls.

S’empra en el diagnòstic d’alteracions que es produeixen només durant el somni com per exemple la Síndrome d’Apnees-Hipopneas Obstructivas durant el somni.

Pot contribuir també en el diagnòstic de: Hipersomnias, Síndrome d’Apnea central, Síndromes de hipoventilación, Parasomnias, Trastorns del moviment relacionats amb el somni: Trastorn de moviments periòdics de membres, Síndrome de cames inquietes (SPI). Insomnis.