Dermatologia

Crioterapia

La Crioterapia és un tractament que congela i destrueix les lesions cutànies mitjançant l’aplicació de nitrogen líquid.

Electrocoagulació

La electrocoagulació és un mètode que utilitza corrent elèctric per coagular els teixits que desitgen ser tractats. Pot ser utilitzat per tractar queratosis seborreiques, berrugues vulgars.

Extirpació de Molluscum, Acrocordones Etc…

o molluscum contagiosum és una malaltia cutània d’etiologia vírica. La lesió del mol·lusc comença clàssicament com una pàpula petita i indolora que pot créixer fins a convertir-se en un nòdul de color carn i aparença de perla.

Biopsia Cutània

La biòpsia cutània és una prova senzilla i poc invasiva que permet diagnosticar patologies de la pell autoimmunes o canceroses l’existència de les quals el dermatòleg no ha pogut determinar per altres mitjans.

Abscés Drenatge

Els abscessos cutanis es poden localitzar en qualsevol part del cos, però habitualment es troben a l’aixella, les natges i les extremitats. La incisió i el drenatge constitueixen el tractament principal.