POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

INFORMACIÓ A L’ USUARI

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

 Polimèdic SL és el RESPONSABLE del tractament de les dades personals de l’USUARI i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD).

Per a què tractem les teves dades personals i per què ho fem?

Les seves dades personals són necessàries per poder relacionar-nos amb vostè i poder prestar-li els nostres serveis. En aquest sentit, posarem a la seva disposició una sèrie de caselles que li permetran decidir de manera clara i senzilla sobre l’ ús de la seva informació personal.

 Segons el formulari on hàgim obtingut les seves dades personals, les tractarem de manera confidencial per assolir les següents finalitats:

En el formulari Cites

 • Agendar cites i reunions amb el responsable.
  (per l’interès legítim del responsable, art. 6.1.f GDPR)

En el formulari Contacte

 • Donar resposta a les consultes o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició a la pàgina web del responsable.
  (per l’interès legítim del responsable, art. 6.1.f GDPR)
 •  Realitzar anàlisis estadístiques i estudis de mercat.
  (per l’interès legítim del responsable, art. 6.1.f GDPR)

En el formulari Currículum

 • Fer partícip l’interessat en els processos de selecció de personal i analitzar el perfil del sol·licitant amb l’objectiu de seleccionar un candidat per al lloc vacant del responsable.
  (pel consentiment de l’interessat, 6.1.a GDPR)

En el formulari Canal ètic o de denúncies

 • Gestionar adequadament el canal ètic, tramitant les corresponents irregularitats notificades a través del mateix, i decidint sobre la procedència d’iniciar una investigació, amb la manera de detectar possibles delictes i prevenir la imposició de qualsevol tipus de responsabilitat, així com per evitar qualsevol tipus de conducta contrària a la normativa interna o externa de l’entitat.
  (per al compliment d’una obligació legal, 6.1.c GDPR)

Durant quant temps guardarem les teves dades personals?

Es conservaran durant no més temps del necessari per mantenir la fi del tractament o existeixin prescripcions legals que dictaminin la seva custòdia i quan ja no sigui necessari per a això, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir l’ anonimització de les dades o la destrucció total dels mateixos.

A qui facilitem les teves dades personals?

Amb caràcter general, només el personal de la nostra entitat que estigui degudament autoritzat podrà tenir coneixement de la informació que li demanem.

De la mateixa manera, podran tenir coneixement de la seva informació personal aquelles entitats que necessitin tenir-hi accés perquè puguem prestar-li els nostres serveis. Així, per exemple, el nostre banc coneixerà les seves dades si el pagament dels nostres serveis es realitza mitjançant targeta o transferència bancària.

Així mateix, tindran coneixement de la seva informació aquelles entitats públiques o privades a les quals estem obligats a facilitar les seves dades personals amb motiu del compliment d’ alguna llei. Posant-li un exemple, la Llei Tributària obliga a facilitar a l’ Agència Tributària determinada informació sobre operacions econòmiques que superin una determinada quantitat.

Així com a les empreses del grup per poder prestar-li el servei sol·licitat o especialitat medica sol·licitada a algunes de les nostres empreses associades.

En el cas que, al marge dels supòsits comentats, necessitem donar a conèixer la seva informació personal a altres entitats, li demanarem prèviament el seu permís a través d’opcions clares que li permetran decidir sobre això.

No està prevista cap comunicació de dades personals a tercers llevat, si fos necessari per al desenvolupament i execució de les finalitats del tractament, als nostres proveïdors de serveis relacionats amb comunicacions, amb els quals el RESPONSABLE té subscrits els contractes de confidencialitat i d’ encarregat de tractament exigits per la normativa vigent de privacitat.

Quins són els teus drets?

Els drets que assisteixen a l’ USUARI són:

 •  Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
 •  Dret d’ accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades, i de limitació o oposició al seu tractament.
 •  Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets:

Polimèdic SL. C/ Anselm Clau, 93 – 17300 BLANES (Girona)

Dades de contacte del delegat de protecció de dades: dpd.grupcg@setemcat.com

CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L’ USUARI

Els USUARIS, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i l’entrada de dades en els camps, marcats amb un bifoca (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L’USUARI garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són veraces i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació.

El RESPONSABLE informa que totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’USUARI. En cas que no es facilitin totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustades a les seves necessitats.

Elaborarem perfils sobre vostè?

La nostra política és no elaborar perfils sobre els usuaris dels nostres serveis.

No obstant això, poden existir situacions en què, amb finalitats de prestació del servei, comercials o d’un altre tipus, necessitem elaborar perfils d’informació sobre vostè. Un exemple pot ser la utilització del seu historial de compres o serveis per poder oferir-li productes o serveis adaptats als seus gustos o necessitats.

En aquest cas, aplicarem mesures de seguretat eficaces que protegeixin la seva informació en tot moment de persones no autoritzades que pretenguin utilitzar-la en el seu propi benefici.

¿Usarem les seves dades per a altres finalitats?

La nostra política és no usar les seves dades per a altres finalitats diferents a les que li hem explicat. Si, no obstant això, necessitàssim fer servir les seves dades per a activitats diferents, sempre li demanarem prèviament el seu permís a través d’opcions clares que li permetran decidir al respecte.

MESURES DE SEGURETAT

Que de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’ article 5 del GDPR, pels quals són tractats de manera lícita,   lleial i transparent en relació amb l’ interessat i adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el GDPR i la LOPDGDD per tal de protegir els drets i llibertats dels USUARIS i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

Per a més informació sobre les garanties de privacitat, pots adreçar-te al RESPONSABLE a través de Polimèdic SL. C/ Anselm Clau, 93 – 17300 BLANES (Girona). E-mail: dpd.grupcg@setemcat.com