Otorrinolaringologia

Exploració Microotoscòpica

És una tècnica exploratòria senzilla, ràpida i no invasiva que permet explorar el conducte auditiu extern i la membrana timpànica

S’empra fonamentalment per a el diagnòstic de patologies d’oïda de manera precisa, en utilitzar lents d’augment.

També permet realitzar diferents actes terapèutics, com l’aspiració de secrecions o l’extracció de cossos estranys baix control visual.

Rinofibrolaringoscopia

És un procediment diagnòstic que es realitza utilitzant una fibra òptica per explorar l’interior del nas buscant deformitats anatòmiques, inflamació, pòlips i altres dades d’importància.

Aquest procediment es realitza per a la valoració inicial en els pacients amb problemes sinusítics recurrents, trastorns ventilatori o patologies a nivell laringeo.

Audiometria

És una prova que permet avaluar el funcionament del sistema auditiu i revela si l’audició està alterada en la part de la transmissió del so o en la part més relacionada amb el sistema nerviós.

Procediment

La audiometria se sol dur a terme en una cabina audiomètrica o habitació condicionada acústicament. A través d’una il·lustració gràfica s’obtenen els resultats de la prova d’audició. Es tracta d’un gràfic que mostra els llindars d’audició d’una persona en relació a l’audició normal mitjana.