Aparell Digestiu i Endoscòpia Digestiva

Gastroscòpia Diagnòstica o Terapèutica

L’endoscòpia és un procediment mèdic que es realitza sota sedació i utilitza un sistema òptic (endoscopi) per poder veure a l’interior del tub digestiu. Es denomina gastroscòpia quan s’estudia el tub digestiu superior (esòfag, estómac i intestí prim).

Quina preparació es necessita

Haurà d’estar en dejú des de 6 hores abans de l’exploració, incloent-hi aigua.
En el cas que estigui prenent tractament, deu preguntar al metge si ha de prendre-ho o interrompre-ho.
Sempre es deu informar el metge de si es pateixen al·lèrgies o intoleràncies a medicaments.
El pacient a qui se li va a realitzar la prova ha de comunicar al personal mèdic que la hi va a fer si és portador d’una pròtesi valvular cardíaca, si està prenent anticoagulants (aspirina o altres fàrmacs), si pateix algun problema cardíac o respiratori important o alguna malaltia infecciosa del tipus de l’hepatitis, etc.

Colonoscòpia Diagnòstica o Terapèutica

La colonoscopia és el procediment mèdic amb el qual s’estudia el tub digestiu inferior: còlon (des del recte fins al fons de sac cecal amb la possibilitat, si està indicat, d’introduir-ho en l’ili terminal).

Quina preparació es necessita?

Haurà d’estar en dejú des de 6 hores abans de l’exploració, incloent aigua.
En el cas que estigui prenent tractament, deu preguntar al metge si ha de prendre-ho o interrompre-ho.
Sempre es deu informar al metge de si es pateixen al·lèrgies o intoleràncies a medicaments.
El pacient al que se li va a realitzar la prova ha de comunicar al personal mèdic que la va a fer si és portador d’una pròtesi valvular cardíaca, si està prenent anticoagulants (aspirina o altres fàrmacs), si pateix algun problema cardíac o respiratori important o alguna malaltia infecciosa del tipus de l’hepatitis, etc.
Per a una correcta preparació de la prova és convenient que el còlon estigui net i sense restes fecals.

Preparació proves

Uns dies anteriors a la prova haurà d’iniciar una preparació específica que variarà segons els seus antecedents i l’hora en què es realitzi la prova (matí o tarda) amb l’objectiu de netejar completament el còlon. Els detalls d’aquesta preparació els hi explicarà detalladament la secretària al moment de donar-li cita per realitzar la prova.
Per a la realització de la prova ha de venir acompanyat per un adult.

Polipectomia Endoscòpica

Consisteix en l’extirpació per via endoscòpica de pòlips pediculads o sèssils, amb l’ajuda de corrent elèctric i utilitzant, generalment, un rosteix de polipectomia.