Dr. Bombuy Gimenez, Ernest

INFORMACIÓ DETALLADA

FORMACIÓ:

Llicenciatura en Medicina per la  Universitat Autònoma de Barcelona any 1994.

Obtenció del títol de Metge especialista en Cirurgia General i de l´Aparell Digestiu, formació MIR durant els anys 1996-2001 a Hospital Clínic de Barcelona.

Acreditació com a Personal Investigador l’any 2005, d’acord amb el que estableix el Decret 214/1997 de 30 de Juliol, pel qual es regula la utilització d’animals per a experimentació i per a altres finalitats científiques.

Acreditació com a tutor d’especialistes en formació, de conformitat amb el Decret 165/2015 de Formació Sanitària Especialitzada a Catalunya, 20 de juliol de 2018.

Obtenció del títol de Doctor en Cirurgia i Especialitats Quirúrgiques per la UB amb la qualificació d’excel·lent “cum laude” (maig 2006) amb el títol:” Análisis de los resultados en receptores de trasplante hepático en adultos de donante vivo. Estudio comparativo con receptores de trasplante con injerto procedente de cadàver”.

 

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL:

Metge adjunt de guàrdia de cirurgia a l´Hospital Clínic període 2001-2004.

Participació en el programa de Trasplantament hepàtic de cadàver i en la secció de Cirurgia Hepàtica del Institut de Malalties Digestives del Hospital Clínic, 2001-2004.

Metge adjunt en la secció de Cirurgia Gastrointestinal del Institut de Malalties Digestives el Hospital Clínica, maig 2004-fins 2005.

Metge adjunt de guàrdia de cirurgia a l’Hospital de Terrassa 2005-06.

Metge adjunt del Servei de Cirurgia General de l’Hospital de Mataró des de Gener de 2005 fins a l’actualitat.

Metge adjunt de la Unitat Funcional d’Obesitat Mòrbida des del seu inici l’octubre de 2006 fins juny 2017, en la que s’han intervingut fins a l’actualitat més de 400 pacients als que s’ha practicat una cirurgia bariàtrica. Els procediments realitzats principalment són bypass gàstric i gastrectomia vertical per via laparoscòpica.

Metge adjunt, com a responsable,  de la Unitat de Paret des del seu inici el Maig de 2013 fins a l’actualitat. Implantació de la reparació per via laparoscòpica i augment de la complexitat de la reparació de la paret abdominal.

Professor associat del Departament de Cirurgia de la Facultat de Medicina  de la Universitat Autònoma de Barcelona des de l’any 2013 fins a juny 2018.

Cap de Secció en funcions al l’Hospital Germans Trias i Pujos, en especial atenció a la Cirurgia Bariàtrica i Cirurgia de Paret abdominal, juny 2017-2018.

Metge adjunt a la Unitat de Cirurgia Colorectal a l’Hospital de Mataró juny 2018 fins a l’actualitat.

Cap de servei de Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu des de desembre 2020.