Al·lergologia

Proves Epicutàneas (Prick Test)

Les proves cutànies d’al·lèrgia o prick test són unes proves que es fan sobre la pell a fi d’identificar la substància que pot desencadenar una reacció al·lèrgica en el pacient. Per a això s’introdueix en la pell una quantitat ínfima del possible agent causant de l’al·lèrgia. A aquesta substància que desencadena una al·lèrgia la cridem al·lergogen. En cas que l’al·lergogen desencadeni una reacció en la pell es considera que l’individu té al·lèrgia a aquesta substància.

Proves Epicutàneas (Test de Parche)

El Test o Prova del Pegat o Epicutánea és un procediment que s’utilitza per reconèixer i diagnosticar l’agent causal de la inflamació en la pell en casos de dermatitis de contacte i èczema al·lèrgic. És una eina que ajuda a identificar l’al·lergogen, sent els més freqüents: metalls (níquel, crom, cobalt), productes cosmètics, i medicaments, entre uns altres.

En aquells casos en els quals un pacient pateixi una dermatitis d’inici recent o tingui un èczema persistent o atípic, el Test del Pegat és l’únic mitjà que té el metge per provar que una substància és la causa o l’agreujant.

Test de Provocació amb Aliments

Les proves de provocació amb aliments consisteixen a exposar a una persona a la substància sospitosa de ser la causant de la seva al·lèrgia sota circumstàncies controlades. Encara que poden realitzar-se amb substàncies que produeixen al·lèrgia a través de la via respiratòria (com a pòl·lens o àcars), habitualment és un mètode diagnòstic que s’utilitza en l’estudi d’al·lèrgia a aliments.